ScenarioTool

ScenarioTool.nl
Energieprofiel van straat tot stad

Volledig flexibiliteit

Bestaande metingen op energiegebied

Energie Scenario voor 15 jaar in 30 min

Complete help-gids

Over de ScenarioTool.nl

Over de ScenarioTool.nl
Kompas richting een aardgasloze woningbouw.

Met de ScenarioTool kan snel inzicht worden verkregen in de verschillende richtingen die er zijn om wijken en buurten in Nederland te verduurzamen. De ScenarioTool geeft energieprofielen van straat tot stad. Het laat zien hoe de huidige energievraag is opgebouwd en laat de invloed zien van de toepassing van besparingsmaatregelen en nieuwe duurzame energietechnieken op deze energievraag. Maar laat ook het effect zien op de CO2-uitstoot, de netwerkbelasting en de kosten. De ScenarioTool ondersteunt bij de besluitvorming van de aanpak voor verduurzaming van een wijk of buurt en geeft richting in dit complexe vraagstuk en is gebouwd voor partijen die actief bezig zijn met de verduurzaming van de woningbouw, zoals gemeenten, corporaties en netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld bij het vormen van een energiebestemmingsplan voor een gemeente kan de ScenarioTool een handig hulpmiddel zijn.

Wil je snel wat eerste inzichten in de verduurzamingsmogelijkheden van een woonwijk, check dan eens de GemeenteTool.

Waarom scenario’s

Energie in de woningbouw; Nu verslaafd aan aardgas, maar aardgasloos in de nabije toekomst

De Nederlandse woningbouw is verslaafd aan aardgas. En dit gaat de komende decennia radicaal veranderen, want binnen 30 jaar wil Nederland van het aardgas af zijn in de woningbouw.

Op dit moment verbruikt een Nederlands huishouden jaarlijks gemiddeld zo’n 1.500 m3 aardgas en 3.500 kWh elektriciteit. Het aardgas wordt gebruikt voor ruimteverwarming (75%), warm tapwater (20%) en vaak ook nog voor koken (5%). Elektriciteit wordt gebruikt voor huishoudelijke apparaten, zoals de wasmachine, vaatwasser, televisie en verlichting. Het aardgasverbruik van 1.500 m3 komt ongeveer overeen met 15.000 kWh aan energie. Daarmee wordt het duidelijk dat het energieverbruik voor verwarming vele malen groter is dan het elektriciteitsverbruik. Een deel van de elektriciteit wordt ook nog eens geproduceerd in aardgas gestookte energiecentrales. De verslaving aan aardgas is daarmee wel duidelijk.

Om het energieverbruik in de woningbouw te verduurzamen zijn er verschillende richtingen mogelijk. Ten eerste kan er nog veel bespaard worden door gebruik van meer energiezuinige apparaten en LED-verlichting. Ook kan er nog veel bespaard worden door beter te isoleren en warmte terug te winnen uit bijvoorbeeld ventilatielucht of douchewater. Een deel van de energievraag kan duurzaam opgewekt worden met zonnepanelen en zonneboilers. En om de warmtevraag duurzaam in te vullen zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar, zoals houtpellets, restwarmte van de industrie, geothermie, (hybride) warmtepompen of toch nog gas, maar dan een duurzaam gas. Daarnaast staat de wereld niet stil en staan nieuwe ontwikkelingen al letterlijk aan onze voordeur, denk aan elektrische auto’s en thuisaccu’s.

Keuze genoeg dus om de woningbouw te verduurzamen en aardgasloos te maken! Maar wat is het effect van het grootschalig toepassen van zonnepanelen in de woningbouw op de netwerkbelasting? En wat zijn de kosten voor de consument? Is een warmtenet een verstandige keuze of is het slimmer om warmtepompen toe te passen? Zijn er maatregelen waar we niet onderuit komen en no-regret kunnen gaan uitvoeren? Om antwoorden op dergelijke vragen te vinden is het verstandig verschillende richtingen globaal uit te werken en te bekijken wat de effecten zijn voor de omgeving, netwerk, duurzaamheid van de wijk, maar ook voor de consument. Deze inzichten biedt de ScenarioTool en ondersteunt daarmee dus bij het vormen van een gedegen toekomststrategie voor een duurzame woningbouw.

HR-ketel

De HR-ketel is in Nederland de meest toegepaste warmte-installatie en verzorgt in circa 90% van de woningen voor ruimteverwarming en warm tapwater. De HR-ketel is zeer betrouwbaar, maar scoort minder op duurzaamheid door het gebruik van aardgas.

All-Electric warmtepomp

Een all-electric warmtepomp gebruikt gratis duurzame energie uit de bodem of de buitenlucht om de woning te verwarmen en warm tapwater te leveren. Deze systemen zijn zeer duurzaam, wanneer ze worden toegepast in een goed geïsoleerde woning met lagetemperatuurverwarming. Wel moet er vaak wat extra ruimte zijn in en om het huis. Zo zal om altijd voldoende warm water te kunnen leveren een warmwaterboiler geplaatst moeten worden.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp combineert een warmtepomp op buitenlucht of ventilatielucht met een HR-ketel (of eventueel een warmtenet-aansluiting). De installatie gebruikt energie uit de lucht en een beetje elektriciteit om de woning te verwarmen. Voor de productie van tapwater, of wanneer de buitentemperatuur te laag is, springt de HR-ketel (of het warmtenet) bij. Zo is het mogelijk om in bestaande woningen, die niet optimaal geïsoleerd zijn, toch maximaal gebruik te maken van een duurzame warmtepomp.

Houtpelletketel

Een pelletketel gebruikt houtpellets om de woning te verwarmen. In tegenstelling tot een sfeerhaard, is dit systeem bedoeld om de complete woning gedurende het hele jaar te verwarmen en warm tapwater te leveren. Voor de warmtapwatervoorziening zal een warmtapwaterboiler geplaatst moeten worden.

Warmtenet

Bij warmtenetten wordt warmte geleverd door een externe bron. De bron van de warmte kan bijvoorbeeld een energiecentrale, afvalverbrandingsinstallatie of een biomassaketel zijn. Het ruimtegebruik in de woning is minimaal, er hoeft slechts een kleine warmte-afleverset geplaatst te worden.

"Energieprofiel van straat tot stad"

Voordelen

Voordelen van de ScenarioTool

Het gebruik van de ScenarioTool heeft vele voordelen.

Snel en objectief inzicht in de energievraag van groepen van woningen

Volledige energie scenario in slechts 30 minuten

Heldere menustructuur en vooraf ingevulde standaard waarden

Alles zelf aan te passen, maar de ScenarioTool helpt u op weg

Consequent gebruik van bestaande metingen op energiegebied

Output grafisch maar ook als Excel-bestand, zodat eigen analyses kunnen worden uitgevoerd.

Bij het stellen van een uitdagend doel in de toekomst, ondersteunen scenario's voor een gedegen aanpak.

1 Doel definiëren
Bijvoorbeeld “CO2-neutraal in 2050”

2 Onderzoek de relevante ontwikkelingen en trends
Welke ontwikkelingen in de maatschappij, politiek of techniek zijn te verwachten?

3 Cluster ontwikkelingen en bepaal onzekerheden
Bijvoorbeeld prijs-ontwikkelingen, nieuwe technieken of organisatievormen

4 Ontwikkel scenario’s
Maak scenario’s en beschrijf welke richting het op kan gaan, waarom, wanneer, wat en hoe?

 

5 Onderzoek effecten de scenario’s
De ScenarioTool helpt om effecten van scenario’s snel duidelijk te krijgen en te vergelijken

6 Maak strategie naar gewenst doel
Vertaal strategie naar tactische beslissingen en uitvoerende maatregelen

Kosten

Kosten ScenarioTool

De ScenarioTool wordt aangeboden als jaarabonnement met verlenging per jaar. De looptijd van het abonnement is 2 jaar, daarna verlenging per jaar naar keuze. In onderstaande tabel staan de bedragen. Vanaf 5 gebruikers organiseert BDH naar wens kosteloos een instructie-workshop van 1 dagdeel op locatie van de klant. Workshops voor minder dan 5 personen op aanvraag.

De ScenarioTool eerst uitproberen?

Wilt u de ScenarioTool eerst zelf uitproberen? Vraag dan een demo-login aan met onderstaand formulier. U krijgt binnen enkele minuten logingegevens opgestuurd op uw mailadres. De demo-login is 1 maand onbeperkt te gebruiken.

 


Gratis scenario-analyse voor wijk of buurt aanvragen

Benieuwd naar wat de ScenarioTool voor u kan betekenen? Vraag dan kosteloos een scenarioanalyse aan voor een door uw aangegeven buurt of wijk. Wij gaan dan voor u aan de slag en leveren binnen enkele werkdagen een volledige kosteloos scenario-analyse inclusief een bondige toelichting op.

Wil je snel wat eerste inzichten in de verduurzamingsmogelijkheden van een woonwijk, check dan ook eens de GemeenteTool.

Aantal licenties Non-profit organisatie/overheid Profit organisatie
1 tot 4 licenties € 885 per licentie per jaar € 985 per licentie per jaar
5 licenties of meer Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag
⚹ Prijzen exl. BTW

Contact

Contact

Voor meer informatie over de ScenarioTool neem contact op met één van de experts van BDH

Of vul onderstaand contactformulier in.